[CentOS] การใช้งานคำสั่ง Screen

คำสั่ง Screen ไว้ใช้สำหรับการส่งคำสั่งให้รันทิ้งไว้เบื้องหลัง แม้ network จะหลุด

เหมาะสำหรับ remote ไปทำการจากบ้าน

คำสั่งในการติดตั้ง

# yum install screen

การเรียกใช้คำสั่ง

# screen -s name(ตั้งชื่อไว้สำหรับเรียกใช้งานภายหลัง)

การเรียกใช้ screen ที่เคยใช้ไว้อีกครั้ง

# screen -d -r name(ชื่อที่ตั้งไว้)

เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องห่วงรันคำสั่งไว้แล้ว network หลุดกลางทาง แล้วคำสั่งไม่สมบูรณ์ได้