MySQL Dump ข้ามเครื่องเซิฟเวอร์

การย้ายฐานข้อมูลจากอีกเครื่องไปอีกเครื่อง อาจจะใช้ คำสั่งง่าย

# Mysqldump DATABASE_NAME > FILE.sql

แล้วนำไปโยนใส่เครื่องเซิฟเวอร์อีกเครื่องและทำการ Restore ด้วยคำสั่ง

# Mysql DATABASE_NAME < FILE.sql

แต่ทว่า เราลดระยะเวลาการโยนไฟล์ด้วยการ DUMP มันข้าม Server ไปลงฐานข้อมูลซะเลย ด้วยคำสั่ง

# Mysqldump DATABASE_NAME | ssh USER@IP_SERVER mysql -v DATABASE_NAME

 

โยนฐานข้อมูลออกมาซะ แล้วทำการโยนไปด้วย ssh ติดต่อเซิฟเวอร์  แค่นี้ก็ลดระยะเวลาไปได้เยอะ