วิธีแก้ mysql-bin.000xx ทำพื้นที่เก็บเต็ม และแก้ Slave error relay log ไม่ Replicate

Database จะสร้างไฟล์ mysql-bin.000xxx เป็น log เก็บข้อมูลการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่เต็ม 100% ได้  ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่ง ที่เครื่อง Master

> mysql -u root -p

> flush logs; เพื่อให้ mysql สร้าง log สุดท้ายขึ้นมา

> show master status; เพื่อดู mysql-bin.000xxx ล่าสุด

> purge binary logs to ‘mysql-bin.000xx’; ชื่อไฟล์ล่าสุด

เมื่อทำการ flush ที่เครือง master เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช็คที่เครื่อง Slave หาก Error LOG Replicate ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่งที่เครื่อง Slave

> mysql -u root -p

> show slave status\G;  ตรวจสอบ Error Log Relay

> stop slave; ทำการปิดระบบ replicate ข้อมูล

> reset slave; รีเซ็ตการดึง mysql-bin.000xxx จาก master ใหม่

> change master to master_log_file=’mysql-bin.00xxx’, master_log_pos=;  นำ master_log_file และ master_log_pos ล่าุสดจากเครื่อง master มาใส่

> start slave; เพื่อทำการเปิดระบบ replicate ข้อมูล

Fix Success

 

[WordPress] การอัพเดทด้วยตนเอง (Manual Update)

WordPress หากกด Update จากหน้าเว็บไม่ได้ มีอีกทางการ update แบบ manual ให้ทำการโหลดไฟล์จาก https://wordpress.org และทำการแตกไฟล์ออกมาและทำการ Upload ไฟล์ตามรูป (ไม่ต้อง Upload ไฟล์ที่ใช้ลูกศรชี้ไว้ )

เมื่อทำการ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ให้ทำการ login เข้าเว็บไซต์และทำการ Update Database เป็นอันเสร็จสิ้น

 

[CentOS] การใช้งานคำสั่ง Screen

คำสั่ง Screen ไว้ใช้สำหรับการส่งคำสั่งให้รันทิ้งไว้เบื้องหลัง แม้ network จะหลุด

เหมาะสำหรับ remote ไปทำการจากบ้าน

คำสั่งในการติดตั้ง

# yum install screen

การเรียกใช้คำสั่ง

# screen -s name(ตั้งชื่อไว้สำหรับเรียกใช้งานภายหลัง)

การเรียกใช้ screen ที่เคยใช้ไว้อีกครั้ง

# screen -d -r name(ชื่อที่ตั้งไว้)

เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องห่วงรันคำสั่งไว้แล้ว network หลุดกลางทาง แล้วคำสั่งไม่สมบูรณ์ได้

 

Rsync file ย้ายไฟล์ข้าม Server แบบมี Progress Bar

การย้ายไฟล์ข้ามเครื่องเซิฟเวอร์ linux นั้นอาจจะมีหลายวิธี แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ผมชอบใช้ rsync file (น่าจะใช้จนชิน) เอาละ ก่อนอื่นนั้นเราต้องติดตั้ง rsync service ซะก่อน ด้วยคำสั่ง

yum install rsync

เมื่อทำการติดตั้ง service rsync เป็นที่เรียบร้อยแล้วละก็ มาทำการรันคำสั่งเพื่อย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการไปที่

rsync -avz –progress /ที่อยู่ไฟล์/ ip_Server:/ที่อยู่ไฟล์/

ตัวอย่าง

rsync -avz –progress /var/lib/mysql/database/ 10.0.0.2:/var/lib/mysql/database/

เพียงเท่านี้ ไฟล์จาก Server ที่เราต้องการก็จะโดนโยนย้ายไปอีก Server นึงในทันที่