วิธีแก้ mysql-bin.000xx ทำพื้นที่เก็บเต็ม และแก้ Slave error relay log ไม่ Replicate

Database จะสร้างไฟล์ mysql-bin.000xxx เป็น log เก็บข้อมูลการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่เต็ม 100% ได้  ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่ง ที่เครื่อง Master

> mysql -u root -p

> flush logs; เพื่อให้ mysql สร้าง log สุดท้ายขึ้นมา

> show master status; เพื่อดู mysql-bin.000xxx ล่าสุด

> purge binary logs to ‘mysql-bin.000xx’; ชื่อไฟล์ล่าสุด

เมื่อทำการ flush ที่เครือง master เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช็คที่เครื่อง Slave หาก Error LOG Replicate ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่งที่เครื่อง Slave

> mysql -u root -p

> show slave status\G;  ตรวจสอบ Error Log Relay

> stop slave; ทำการปิดระบบ replicate ข้อมูล

> reset slave; รีเซ็ตการดึง mysql-bin.000xxx จาก master ใหม่

> change master to master_log_file=’mysql-bin.00xxx’, master_log_pos=;  นำ master_log_file และ master_log_pos ล่าุสดจากเครื่อง master มาใส่

> start slave; เพื่อทำการเปิดระบบ replicate ข้อมูล

Fix Success

 

[Fix] Windows 10 ปริ้น EPSON Printer dot matrix ไม่ออก


Windows 10  มักประสบปัญหา เมื่ออัพเดทวินโด แล้วไม่สามารถปริ้นสติ๊กเกอร์ออกมาได้ (ปริ้น Epson dot)
ให้ทำการเปิดเข้าไปที่ Setting ของ windows


เข้าเมนู Update & Security ตามภาพ


ทีนี้เราก็มาดู รายการอัพเดทเก่าๆ ที่เราเคยอัพเดทกัน เพื่อที่จะลบ Update บางตัวที่ทำให้เราปริ้นไม่ออก


เมื่อเข้ามาแล้วเลือกเมนู Uninstall updates เพื่อทำการลบ Windows update ที่เป็นเจ้าปัญหา


เข้ามาปุ๊บเราจะเจอรายการอัพเดทเยอะแยะไปหมดเลย ให้เราทำการลบอันที่เขียนว่า Security update for Microsoft windows ออก แล้วทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้ง ทีนี้ให้ลองมาปริ้นดูได้เลยว่า จะปริ้นออกไม่ออก

 

[HosXP PCU] ลบยาไม่ออก

1. ตรวจสอบว่า มี ชื่อ temp_log_id หรือไม่ โดยใช้คำสั่ง

select * from serial where name=’temp_log_id’

2.ถ้าไม่มีให้เพิ่มตามคำสั่งด้านล่างนี้

INSERT INTO `serial` (`name`) VALUES (‘temp_log_id’)

3. ตรวจสอบตารางว่ามีตาราง temp_log ไหม หากไม่มี ใช้คำสั่ง

CREATE TABLE `temp_log` (
`id` int(11) NOT NULL,
`detail` varchar(200) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=tis620;

4.ใช้คำสั่งในข้อ 1 ตรวจสอบว่ามี temp_log_id หรือไม่ ถ้ามีแล้ว ค่อยใช้คำสั่งสุดท้าย

Update serial
set serial_no=(select max(id)
from temp_log)
where name=”temp_log_id”  //temp_log_id ได้จากข้อ 1

 

 

เครดิต : hosxp on facebook