วิธีแก้ mysql-bin.000xx ทำพื้นที่เก็บเต็ม และแก้ Slave error relay log ไม่ Replicate

Database จะสร้างไฟล์ mysql-bin.000xxx เป็น log เก็บข้อมูลการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่เต็ม 100% ได้  ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่ง ที่เครื่อง Master

> mysql -u root -p

> flush logs; เพื่อให้ mysql สร้าง log สุดท้ายขึ้นมา

> show master status; เพื่อดู mysql-bin.000xxx ล่าสุด

> purge binary logs to ‘mysql-bin.000xx’; ชื่อไฟล์ล่าสุด

เมื่อทำการ flush ที่เครือง master เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช็คที่เครื่อง Slave หาก Error LOG Replicate ให้ทำการ login เข้าระบบและใช้คำสั่งที่เครื่อง Slave

> mysql -u root -p

> show slave status\G;  ตรวจสอบ Error Log Relay

> stop slave; ทำการปิดระบบ replicate ข้อมูล

> reset slave; รีเซ็ตการดึง mysql-bin.000xxx จาก master ใหม่

> change master to master_log_file=’mysql-bin.00xxx’, master_log_pos=;  นำ master_log_file และ master_log_pos ล่าุสดจากเครื่อง master มาใส่

> start slave; เพื่อทำการเปิดระบบ replicate ข้อมูล

Fix Success

 

[MySQL] การ copy multi database ไปอีกเครื่อง Server นึง

           การ Copy database จากอีกเครื่อง server นึง ไปอีก Server นึง บางทีเราต้องใช้เวลามานั่ง copy ทีละฐานข้อมูลไปทำให้เสียเวลา

shell> mysqldump –all-databases -uuser -ppassword | mysql -hremoteserver -uremoteuser -premoteserver

ตัวอักษรสีเขียวคือที่ต้องแก้ไขเป็นข้อมูลของ Server

  • User  : username ของ MySQL เครื่อง Server หลักที่จะทำการ Copy
  • Password  : password ของ MySQL เครื่อง Server หลักที่จะทำการ Copy
  • Remoteserver : ที่อยู่ของเครื่อง Server เครื่องที่จำทำการ Copy Database ไป ยกตัวอย่างเช่น IP 10.0.0.2
  • Remoteuser : username ของ MySQL เครื่อง Server ที่จะทำการ Copy ไปใส่
  • Remoteserver : password ของ MySQL เครื่อง Server ที่จะทำการ Copy ไปใส่

ตัวอย่างคำสั่ง

shell> mysqldump –all-databases -umyroot -pmypassword | mysql -h10.0.0.2 -umyroot       -pmypassword

 

หากต้องการแค่บาง Database ให้ใช้คำสั่ง

shell> mysqldump –databases database1 database2 database3 -umyroot -pmypassword | mysql -h10.0.0.2 -umyroot       -pmypassword

 

 

[WordPress] การอัพเดทด้วยตนเอง (Manual Update)

WordPress หากกด Update จากหน้าเว็บไม่ได้ มีอีกทางการ update แบบ manual ให้ทำการโหลดไฟล์จาก https://wordpress.org และทำการแตกไฟล์ออกมาและทำการ Upload ไฟล์ตามรูป (ไม่ต้อง Upload ไฟล์ที่ใช้ลูกศรชี้ไว้ )

เมื่อทำการ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ให้ทำการ login เข้าเว็บไซต์และทำการ Update Database เป็นอันเสร็จสิ้น

 

[WordPress] แก้ปัญหา briefly unavailable for scheduled maintenance. check back in a minute.

แก้ปัญหา WordPress ขึ้น briefly unavailable for scheduled maintenance. check back in a minute. หลังการอัพเดท ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บได้

มีวิธิแก้ง่ายๆ เลย ให้ทำการ FTP หรือ เข้า File Manage แล้วทำการลบไฟล์ .maintenance ไป เป็นอันเสร็จสิ้น

ง่ายมากๆ

 

[Fix] Windows 10 ปริ้น EPSON Printer dot matrix ไม่ออก


Windows 10  มักประสบปัญหา เมื่ออัพเดทวินโด แล้วไม่สามารถปริ้นสติ๊กเกอร์ออกมาได้ (ปริ้น Epson dot)
ให้ทำการเปิดเข้าไปที่ Setting ของ windows


เข้าเมนู Update & Security ตามภาพ


ทีนี้เราก็มาดู รายการอัพเดทเก่าๆ ที่เราเคยอัพเดทกัน เพื่อที่จะลบ Update บางตัวที่ทำให้เราปริ้นไม่ออก


เมื่อเข้ามาแล้วเลือกเมนู Uninstall updates เพื่อทำการลบ Windows update ที่เป็นเจ้าปัญหา


เข้ามาปุ๊บเราจะเจอรายการอัพเดทเยอะแยะไปหมดเลย ให้เราทำการลบอันที่เขียนว่า Security update for Microsoft windows ออก แล้วทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้ง ทีนี้ให้ลองมาปริ้นดูได้เลยว่า จะปริ้นออกไม่ออก