เมนู

บทความ

[PHP+MySQL] Disable SQL strict mode

เนื่องด้วย Develop PHP web apps ใน localhost แล้ว Uploa […]
Copying MySQL Databases to Another Machine
How to Remove NIC bonding in CentOS

How to Remove NIC bonding in CentOS

# ifconfig bond0 down # echo “-eth0” > / […]
[WordPress] การอัพเดทด้วยตนเอง (Manual Update)

[WordPress] การอัพเดทด้วยตนเอง (Manual Update)

WordPress หากกด Update จากหน้าเว็บไม่ได้ มีอีกทางการ up […]
[Fix] Windows 10 ปริ้น EPSON Printer dot matrix ไม่ออก

[Fix] Windows 10 ปริ้น EPSON Printer dot matrix ไม่ออก

Windows 10  มักประสบปัญหา เมื่ออัพเดทวินโด แล้วไม่สามาร […]
[CentOS] การใช้งานคำสั่ง Screen

[CentOS] การใช้งานคำสั่ง Screen

คำสั่ง Screen ไว้ใช้สำหรับการส่งคำสั่งให้รันทิ้งไว้เบื้ […]
[VirtualBox] วิธีลง Guest Additions บน CentOS แบบ Command

[VirtualBox] วิธีลง Guest Additions บน CentOS แบบ Command

การติดตั้ง Guest Additions บน CentOS แบบ Command Line ก […]
Rsync file ย้ายไฟล์ข้าม Server แบบมี Progress Bar

Rsync file ย้ายไฟล์ข้าม Server แบบมี Progress Bar

การย้ายไฟล์ข้ามเครื่องเซิฟเวอร์ linux นั้นอาจจะมีหลายวิ […]
[Hyper-V] แก้ปัญหา Network ใน VM ของ Hyper-V ช้า

[Hyper-V] แก้ปัญหา Network ใน VM ของ Hyper-V ช้า

หากใครใช้ Windows Server 2012 / Windows Server 2016 และ […]